FLAMENCO WORKSHOPS

Register / Påmelding : workshops@flamenconorge.no

Payment / Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827

IMPORTANT: 

Place for all the Workshops: Riksscenen - dance studio (Trondheimsveien 2, 0560 Oslo)

Prices: 

Technique workshop: kr. 1100,-

 

Level 2 Mantón: kr. 1100,-

 

Level 3 Advanced level: kr. 1100,-

 

Cante (vocal): kr. 600,-

 

Cajón (percussion): kr. 450,-

 

Discounts:

Technique + Level 2 or 3 (two courses): kr. 1850,-

Technique + Level 2 + 3 (three courses): kr. 2700,-

1 dance course + cante: kr. 1450,-

2 dances courses + cante: kr. 2400,-

 

If you have a ticket for a flamenco performance during the festival, you can get a 10% discount at any dance, percussion or cante course. 

 

Registration:

To register please send an email  to 

workshop@flamenconorge.no 

Registration is binding, and must be done latest by April 3rd.

 

Payment

Please transfer your amount to bank account number 1822.78.83827, and name the payment ”Flamencofestival workshops”.

To confirm your registration, we kindly ask you to pay a 50% of the course at registration in order to reserve your place. Remaining amount must be paid latest by April 3rd.

More information:

About Rafaela Carrasco: 

https://www.osloflamencofestival.no/rafaelacarrasco

 

Flamenco technique: Only for student’s for level 2 and 3. 

In this workshop Rafaela will focus in the posture, strength, movement, quality of zapateado, turns & combinations to work out all the technique. She will teach short and simple sequences, coordination exercises and short choreographies with more complex step combinations. (3 hours).

 

Level 2 Manton workshop: Rafaela is going to work the technique, body posture, accents when dancing with the manton and a short choreography.  (3 hours) 

Level 3: This course is focused on dancers only at a high level (several years of dancing experience). She will teach a traditional flamenco palo choreography, special focus on the technique, expression, interpretation and musicality when you dance. Alive guitar and cante. (3 hours) 

Cante workshop with Sara Holgado

About Sara: 

https://www.osloflamencofestival.no/sara-holgado

This is an introductory workshop to flamenco cante, technique and voice exercises, in order to understand the flamenco rhythm and its structural composition in relation to the dance.

Cajon flamenco workshop with Francois Taillefer

About Francois: 

https://www.osloflamencofestival.no/francoistaillefer

In this festival’s third edition we have a percussionist of very high level and we would like to take advantage of it. So we will have two types of course:

1:  Level 1 for those who want to learn the basics of flamenco percussion. Through this course we will focus on learning beat, rhythm and technique on the flamenco cajon percussion instrument. * You can borrow cajones from Deichmans bilbliotek (main library w. a library card!) or bring your personal cajon.

 

2: This workshop is only for professional percussionists who wants to learn advanced flamenco combinations and techniques.

 

* You can borrow a cajón from Deichmans bilbliotek (main library with a library card) or bring your personal cajón.

 

OBS! 

Sted for Workshop: Riksscenen - Danse studio (Trondheimsveien 2, 0560 Oslo)

Priser:

Flamenco teknikk: kr. 1100,-

 

Nivå 2 Mantón: kr. 1100,- 

 

Nivå 3 Avansert nivå:  kr. 1150,- 

 

Cante (sang): kr. 600,-

 

Cajón (perkusjon): kr. 450,-

 

Rabatter:

Teknikk + Nivå 2 eller 3 (to kurs): kr. 1850,-

Teknikk + Nivå 2 + 3 (tre kurs): kr. 2700,-

1 dansekurs + cante: kr. 1450,-

2 dansekurs + cante: kr. 2400,-

 

Hvis du har en billett til en av festivalens, kan du få 10% rabatt på et dans-, perkusjon- eller cante-kurs.

Påmelding:

Påmelding til workshops er bindene og gjøres på e-post til workshops@flamenconorge.no.

Siste frist for påmelding er 3. april. Vi kan dessverre ikke ta imot påmeldinger etter denne datoen. Kursene har et begrenset antall plasser.

Betaling:

Betaling gjøres til kontonummer: 1822.78.83827. Vennligst merk betalingen ”Flamencofestival workshops”.

 

For å bekrefte din påmelding til workshops ber vi deg om å betale 50% av kursprisen ved påmelding. Resterende beløp må betales senest innen 3. april.

Mer info om workshops:

 

Om Rafaela Carrasco: 

https://www.osloflamencofestival.no/rafaelacarrasco

 

Flamencoteknikk: 

Kun for studenter på nivå 2 og 3. I denne workshopen vil Rafaela fokusere på teknikk: holdningen, styrken, bevegelsen, kvaliteten på zapateado, svinger og kombinasjoner for å utnytte all teknikken. Hun vil undervise korte og enkle trinns-sekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

(3 timer) 

 

Nivå 2 Manton kurs: Rafaela jobber med teknikken, kroppsholdning, aksenter når man danser med mantón og gir en kort koreografi. 

 

Nivå 3:  

Dette kurset er kun fokusert på dansere på høyt nivå (flere års danseerfaring). Rafaela vil lære bort en tradisjonell flamenco palo koreografi, med spesielt fokus på teknikken, utrykk og og musikalitet når man danser. Timene akkompagneres av live gitar og cante.

(3 timer).

Cante workshop med Sara Holgado:

https://www.osloflamencofestival.no/sara-holgado

 

Introduksjon til flamenco sang, teknikk og stemmeøvelser. Lær og forstå flamenco rytmen og dens strukturelle oppbyggingen med dans.

 

Cajon flamenco kurs:

https://www.osloflamencofestival.no/francoistaillefer

I denne festivalens tredje utgave har vi en perkusjonist på meget høyt nivå, og vi ønsker å dra nytte av det. Så vi har to typer selvfølgelig:

 

Nivå 1: Liker du flamenco og ønsker å lære grunnleggende flamencoperkusjon? På kurset fokuseres det på å lære rytme og teknikk på flamencocajon.

Nivå 2: Dette verkstedet er kun for profesjonelle perkusjonister som ønsker å lære avanserte flamencokombinasjoner og -teknikker.

Flamenco cajon (perkusjonsinstrument) kan lånes gratis på Deichmanske (hovedbiblioteket med bibliotekkort) eller personlig cajon kan taes med på kurset.

Deltakerne tar med cajón til kurset. Cajón (perkusjonsinstrument) kan lånes gratis på Deichmanske (hovedbiblioteket med bibliotekkort).

For mer info om workshops

Send en e-post til workshops@flamenconorge.no.

 

oslo kommune
CINEMATEKET Norsk Filminstitutt
KULTURRÅDET Arts Council Norway
FRITT ORD
FOLLOW US
SPONSORS
melahuset