Register / Påmelding : workshops@flamenconorge.no

Payment / Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827

england-150397_960_720.png

IMPORTANT: 

Place Dance Workshop: NSKI - Møllergata 9, 0751 Oslo (studio 2)

Place for Compas/rhythm Workshop: Riksscenen - dance studio (Trondheimsveien 2, 0560 Oslo)

Prices: 

Technique workshop: kr. 700,-

Level 1: kr. 650

Level 2: kr. 700,-

Level 3 Advanced level: kr. 700,-

 

Rhythm/compas: kr. 380,-

 

Discounts:

​Technique + Level 1 (two courses): kr. 1250 ,-

Technique + Level 2 or 3 (two courses): kr. 1300,-

Technique + Level 2 + 3 (three courses): kr. 2000,-

Technique + Level 1+ 2 + 3 (four courses): 2500

1 dance course + rhythm: kr. 950,-

2 dances courses + rhythm: kr. 1600,-

3 dances courses + rhythm: kr. 2300,-

4 dances courses + rhythm: kr. 2800,-

 

Registration:

To register please send an email  to: workshop@flamenconorge.no 

Registration is binding, and must be done latest by March 19th.

 

Payment

Please transfer your amount to bank account number 1822.78.83827.

Please write your name and name the payment ”Flamencofestival workshops”.

​To confirm your registration, we kindly ask you to pay a 50% of the course at registration in order to reserve your place. Remaining amount must be paid latest by March 19th.

More information:

About Noelia Vicente Vargas: 

https://www.osloflamencofestival.no/noelia-vicente-vargas

Level 1: This workshop is for students with cero level. It will provide a good foundation for the dance. Noelia will focus on basic steps, technique and traditional flamenco and help you discover your style. We will teach short and simple step sequences, coordination exercises and short choreographies with more challenging step combinations.

Flamenco technique:

Only for student’s for level 2 and 3 

In this workshop Noelia will focus on the posture, strength, movement, quality of zapateado, turns & combinations to work out all the techniques. She will teach short and simple sequences, coordination exercises and short choreographies with more complex step combinations. 

Level 2: Using the technical exercises, Noelia will build a short and simple choreography that will allow you to understand a bit more the communication in flamenco with guitar and dance. The "palo" will be decided in class.

Level 3: This course is focused on dancers only at a high level (several years of dancing experience). She will teach a traditional flamenco palo choreography, special focus on the technique, expression, interpretation and musicality when you dance. Alive guitar and cante. 


Guitar at the workshop by Kamil Urbanski

Cante by Sara Holgado

Rhythm & Palmas Workshop

About Arnaud: 

https://www.osloflamencofestival.no//arnaud-clerc

In this festival’s third edition we have a percussionist of very high level and we would like to take advantage of it.

 

An introduction to flamenco music and rhythm for dancers, musicians and others interested.

About the course:

- To create a study method to have a reliable "contratiempo"

- Feel the contratiempo

- Surround the accents of the compass

- Browse from one accent of the compas to the other

- Contratiempo With or Without the foot

- Have the natural sens of the rhythm of 12

- Create a study method to feel the rhythm of 12

- Identify the movements (waves) of the 12 cycle

- Feel these movements to the rhythms of palmas in 12 (solea, solea X buleria, buleria)


 

For more information about the workshops send us an email to: workshop@flamenconorge.no

norsk.jpg

OBS! 

Sted for Dans Workshop: Møllergata 9, 0751 Oslo (studio 2)

Sted for “Compas/ rytme” : Riksscenen - Danse studio (Trondheimsveien 2, 0560 Oslo)

Priser:

Flamenco teknikk: kr. 1100,-

Nivå 1: kr. 1100,- 

Nivå 2: kr. 700,-

Nivå 3 Avansert nivå:  kr. 700,- 

 

Rytme/compas: kr. 380,-

 

Rabatter:

Teknikk + Nivå 1 (to kurs): kr. 1250,-

​Teknikk + Nivå 2 eller 3 (to kurs): kr. 1300

Teknikk + Nivå 2 + 3 (tre kurs): kr. 2000,-

Teknikk + Nivå 1 + 2 + 3 (fire kurs): kr. 2500,-

1 dansekurs + rytme: kr. 950,-

2 dansekurs + rytme: kr. 1600,-

3 dansekurs + rytme: kr. 2300,-

4 dansekurs + rytme: kr. 2800,-

 

Påmelding:

Påmelding til workshops er bindene og gjøres på e-post til workshops@flamenconorge.no.

Siste frist for påmelding er 19. Mars. Kursene har et begrenset antall plasser.

Betaling:

Betaling gjøres til kontonummer: 1822.78.83827.

Vennligst merk betalingen ”Flamencofestival workshops” og ditt navn. 

For å bekrefte din påmelding til workshops ber vi deg om å betale 50% av kursprisen ved påmelding. Resterende beløp må betales senest innen 19. mars.

Mer info om workshops:

Om Noelia Vicente Vargas: 

https://www.osloflamencofestival.no/noelia-vicente-vargas

Nivå 1: Denne workshopen er for studenter med cero-nivå. Vi vil gi et godt grunnlag for dansen. Noelia skal undervise grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco og hjelper deg å oppdage din stil.  Hun vil undervise korte og enkle trinnsekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

Flamencoteknikk: 

Kun for studenter på nivå 2 og 3.

 

I denne workshopen vil Noelia fokusere på teknikk: holdningen, styrken, bevegelsen, kvaliteten på zapateado, svinger og kombinasjoner for å utnytte all teknikken. Hun vil undervise korte og enkle trinns-sekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

 

Nivå 2: Ved å bruke de tekniske øvelsene vil Noelia bygge en kort og enkel koreografi som vil hjelpe dega å forstå litt mer kommunikasjonen i flamenco med gitar og dans. "Palo" blir bestemment i klassen. 

 

Nivå 3: Dette kurset er kun fokusert på dansere på høyt nivå (flere års danseerfaring). Noelia vil lære bort en tradisjonell flamenco palo koreografi, med spesielt fokus på teknikken, utrykk og og musikalitet når man danser. Timene akkompagneres av live gitar og cante.

​Gitar i workshop Kamil Urbanski

Cante med Sara Holgado (nivå 3)

 

​Ryt & Palmas Workshop

About Arnaud: 

https://www.osloflamencofestival.no//arnaud-clerc

I denne festivalens tredje utgave har vi en perkusjonist på meget høyt nivå, og vi ønsker å dra nytte av det. 

En innføring i flamencomusikken og rytme for dansere, musikere og andre interesserte.

Om kurs:

- Lag en studiemetode for å ha en pålitelig "contratiempo"

- Føl contratiempo

- Omgi aksentene til kompasset

- Bla fra den ene aksenten til kompasene til den 

andre

- Contratiempo med eller uten foten

- Ha den naturlige sansen for rytmen til 12

- Lag en studiemetode for å føle rytmen til 12

- Identifiser bevegelsene (bølgene) i 12-syklusen

- Føl disse bevegelsene til rytmene til palmas i 12 (solea, solea X buleria, buleria).

 

For mer info om workshops

Send en e-post til workshops@flamenconorge.no.