josemanuelalvarez2-joseirun.jpg
OIFF20 Cursos.png

Register / Påmelding : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Payment / Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

england-150397_960_720.png

IMPORTANT: 

Place Dance Workshop: Riksscenen, Schous Kulturbryggeri Trondheimsveien 2 0560 Oslo (intimscenen)

It is possible to do the workshops online

Early bird prices (before September 21st) : 

​Technique workshop: kr. 990,-

Level 2: kr. 990,-

Level 3: kr. 990,-

Iniciación al tablao: kr. 990,-

Online: 690,-

 

Cante: kr. 700,- (3 hours)

 

Discounts:

Technique + Level 2 or 3 or tablao (two courses): kr. 1800,-

Technique + Level 2 + 3 (three courses): kr. 2600,-

Technique + Level 2 + 3 + tablao (four courses): 3500

Price for registration after 21nd: 1200,- kr.

 

Registration:

To register please send an email  to: workshop@flamenconorge.no 

Registration is binding, and must be done latest by September 24th.

 

Payment

Please transfer your amount to bank account number 1822.78.83827

VIPPS: 925.353.00 

Please write your name and name the payment ”Flamencofestival workshops”.

​To confirm your registration, we kindly ask you to pay a 50% of the course at registration in order to reserve your place. Remaining amount must be paid latest by September 23rd.

About Jose Manuel Alvarez:

https://www.osloflamencofestival.no/josemanuelalvarez

More info about the workshops:

 

Flamenco technique & dance:

Only for student’s for level 2 and 3. 

In this workshop Jose Manuel will focus on the posture, strength, movement, quality of zapateado, turns & combinations to work out all the techniques. He will teach short and simple sequences, coordination exercises and short choreographies with more complex step combinations. 

 

Level 2: Jose Manuel will build a choreography that will allow you to understand a bit more the communication in flamenco with guitar and dance. The "palo" will be decided in class.

 

Level 3: This course is focused on dancers only at a high level (several years of dancing experience). He will teach traditional flamenco palo choreography, special focus on the technique, expression, interpretation and musicality when you dance. Alive guitar and cante. 

 

Initiation to the ‘tablao’: this course is for those who have been learning flamenco for a long time and want to start working on its codes and exercise their intuition with live music.


Guitar at the workshop by Yannick Corre

Cante by Sara Holgado


 

For more information about the workshops send us an email to: workshop@flamenconorge.no

norsk.jpg

OBS! 

Sted for Dans Workshop: Riksscenen, Schous Kulturbryggeri Trondheimsveien 2 0560 Oslo  (intimscenen)

ONLINE WORKSHOPS TILGJENGELIG

 

Early bird priser (før 21 September) :

​Flamenco teknikk: kr. 990,-

Nivå 2: kr. 990,- 

Nivå 3: kr. 990,-

Introduksjon til tablao:  kr. 990,- 

 

Online: 690,-

Cante: kr. 700,- (3 hours)

 

Rabatter:

​Teknikk + Nivå 2 eller 3 eller (to kurs): kr. 1800

Teknikk + Nivå 2 + 3 (tre kurs): kr. 2600,-

Teknikk + Nivå 1 + 2 + 3 (fire kurs): kr. 3500,-

Pris etter 21 september: 1200,- kr.


 

Påmelding:

Påmelding til workshops er bindene og gjøres på e-post til workshops@flamenconorge.no.

​Siste frist for påmelding er 24. September. Kursene har et begrenset antall plasser.

Betaling:

Betaling gjøres til kontonummer:

1822.78.83827.

VIPPS: 925.353.00 

Vennligst merk betalingen ”Flamencofestival workshops” og ditt navn. 

For å bekrefte din påmelding til workshops ber vi deg om å betale 50% av kursprisen ved påmelding. Resterende beløp må betales senest innen 23. september.

Om Jose Manuel Alvarez: 

https://www.osloflamencofestival.no/josemanuelalvarez

 

Mer info om workshops:

Flamencoteknikk & dans: 

Kun for studenter på nivå 2 og 3. I denne workshopen vil Jose Manuel fokusere på teknikk: holdningen, styrken, bevegelsen, kvaliteten på zapateado, svinger og kombinasjoner for å utnytte all teknikken. Han vil undervise korte og enkle trinns-sekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

Nivå 2: Jose Manuel skal bygge en koreografi som vil hjelpe deg å forstå litt mer kommunikasjonen i flamenco med gitar og dans. "Palo" blir bestemment i klassen. 

Nivå 3: Dette kurset er kun fokusert på dansere på høyt nivå (flere års danseerfaring). Jose Manuel vil lære bort en tradisjonell flamenco palo koreografi, med spesielt fokus på teknikken, utrykk og og musikalitet når man danser. Timene akkompagneres av live gitar og cante.​

 

Introduksjon til tablao: dette kurset er for de som har lært flamenco lenge og ønsker å begynne å jobbe med kodene og utøve sin intuisjon med levende musikk.

 

Gitar i workshop Yannick Corre

Cante med Sara Holgado

For mer informasjon om workshopene send oss en e-post til: workshop@flamenconorge.no