OSLOFLAMENCOFESTIVALWORKSHOPS.png
Copia de OIFF20 Cursos.png

Register / Påmelding : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Payment / Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

england-150397_960_720.png

IMPORTANT: 

Place Dance Workshop: NSKI - Møllergata 9, 0751 Oslo (studio 2)

ONLINE WORKSHOPS AVAILABLE

SIGN UP BEFORE September 6th, registration is mandatory since we will have very few places due to health precautions in Oslo. 

Early bird prices: 

Level 1: kr. 550,-

Level 2: kr. 550,-

Level 3 Advanced level: kr. 650,-

Castañuelas: 700,-

Rhythm/compas: drop in kr. 180,-

Cajón: kr. 1100,-

 

Registration:

To register please send an email  to: workshop@flamenconorge.no 

Registration is binding, and must be done latest by September 6th.

 

Payment

Please transfer your amount to bank account number 1822.78.83827.

Please write your name and name the payment ”Flamencofestival workshops”.

​To confirm your registration, we kindly ask you to pay a 50% of the course at registration in order to reserve your place. Remaining amount must be paid latest by September 9th.

More information:

Courses with David Montero from Sevilla

Flamenco technique (included in all classes):

This part of the class will focus on the posture, strength, movement, quality of zapateado, turns & combinations to work out all the techniques. She will teach short and simple sequences, coordination exercises and short choreographies with more complex step combinations. 

Level 1: This workshop is for students with cero level. It will provide a good foundation for the dance. The teacher will focus on basic steps, technique and traditional flamenco and help you discover your style. We will teach short and simple step sequences, coordination exercises and short choreographies with more challenging step combinations. Style: tangos 

Level 2: Using the technical exercises, the teacher will build a short and simple choreography that will allow you to understand a bit more the communication in flamenco with guitar and dance. The "palo" will be alegrías.

Level 3: This course is focused on dancers only at a high level (several years of dancing experience). The teacher will teach a traditional flamenco palo choreography (seguiriyas), special focus on the technique, expression, interpretation and musicality when you dance and very important *communication* with the musicians. Alive guitar and cante. 


Guitar at the workshop 

ONLINE WORKSHOPS

*available online (streaming + video recorded)

CASTAÑUELAS with Daniel Antonio Corres

Different exercises of fingering, movements and coordination of feet and castanets will be worked on by different flamenco styles.

 

OBJECTIVES

Train nomenclature and fingers technique, acquire speed and start with coordination exercises of feet and castanets. Include everything worked in small choreographic sequences

Coordination of touches and stomps. Train turns with a touch of castanets.

Rhythm & Palmas Workshop &

Technique class with El Oruco (from Sevilla)

In this festival’s third edition we have a percussionist of very high level and we would like to take advantage of it.

 

An introduction to flamenco music and rhythm for dancers, musicians and others interested.

About the course:

- To create a study method to have a reliable "contratiempo"

- Feel the contratiempo

- Surround the accents of the compass

- Browse from one accent of the compas to the other

- Contratiempo With or Without the foot

- Have the natural sens of the rhythm of 12

- Create a study method to feel the rhythm of 12

- Identify the movements (waves) of the 12 cycle

- Feel these movements to the rhythms of palmas in 12 (solea, solea X buleria, buleria)


 

For more information about the workshops send us an email to: workshop@flamenconorge.no

norsk.jpg

OBS! 

Sted for Dans Workshop: Møllergata 9, 0751 Oslo (studio 2)

ONLINE WORKSHOPS TILGJENGELIG

Early bird priser:

Nivå 1: kr. 550,- 

Nivå 2: kr. 550,-

Nivå 3 Avansert nivå:  kr. 650,- 

Castañuelas: kr. 700,-

Rytme/compas: kr. 180,- drop in

Cajon: kr. 1100,-

Påmelding:

Påmelding til workshops er bindene og gjøres på e-post til workshops@flamenconorge.no.

Siste frist for påmelding er 6. September.

Kursene har et begrenset antall plasser.

Betaling:

Betaling gjøres til kontonummer: 1822.78.83827.

Vennligst merk betalingen ”Flamencofestival workshops” og ditt navn. 

For å bekrefte din påmelding til workshops ber vi deg om å betale 50% av kursprisen ved påmelding. Resterende beløp må betales senest innen 9. september.

Mer info om workshops:

Workshops med David Montero fra Sevilla

Flamencoteknikk: 

 

I denne del av timen, vil vi fokusere på teknikk: holdningen, styrken, bevegelsen, kvaliteten på zapateado, svinger og kombinasjoner for å utnytte all teknikken. Hun vil undervise korte og enkle trinns-sekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

Nivå 1: Denne workshopen er for studenter med cero-nivå. Vi vil gi et godt grunnlag for dansen. Lærer skal undervise grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco og hjelper deg å oppdage din stil.  Hun vil undervise korte og enkle trinnsekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner. (tangos)

 

Nivå 2: Ved å bruke de tekniske øvelsene vil lærer bygge en kort og enkel koreografi som vil hjelpe dega å forstå litt mer kommunikasjonen i flamenco med gitar og dans. "Palo" blir alegrías. 

 

Nivå 3: Dette kurset er kun fokusert på dansere på høyt nivå (flere års danseerfaring). Lærer vil lære bort en tradisjonell flamenco palo (seguiriyas) koreografi, med spesielt fokus på teknikken, utrykk og og musikalitet når man danser. Timene akkompagneres av live gitar og cante.

​Gitar i workshop 

 

ONLINE workshops

* tilgjengelig online (streaming + video)

KASTANETTER med Daniel Antonio Corres

 

Ulike fingerøvelser, bevegelser og koordinering av føtter og kastanjer vil bli jobbet med forskjellige flamencostiler.

 

MÅL

Øve på nomenklatur og fingre teknikk, skaff deg fart og start med koordinasjonsøvelser av føtter og kastanjer. Inkluder arbeidet i små koreografiske sekvenser

Koordinering av berøring og tramp. Øve svinger med kastanetter.

​Rytmer & Palmas Workshop & 

Teknikk klass med El Oruco

I denne festivalens tredje utgave har vi en perkusjonist på meget høyt nivå, og vi ønsker å dra nytte av det. 

En innføring i flamencomusikken og rytme for dansere, musikere og andre interesserte.

Om kurs:

- Lag en studiemetode for å ha en pålitelig "contratiempo"

- Føl contratiempo

- Omgi aksentene til kompasset

- Bla fra den ene aksenten til kompasene til den 

andre

- Contratiempo med eller uten foten

- Ha den naturlige sansen for rytmen til 12

- Lag en studiemetode for å føle rytmen til 12

- Identifiser bevegelsene (bølgene) i 12-syklusen

- Føl disse bevegelsene til rytmene til palmas i 12 (solea, solea X buleria, buleria).

 

For mer info om workshops

Send en e-post til workshops@flamenconorge.no.